Lot No: 11 » Uçak

Hava Postası

10.10.1927, "POSTES AERIENNES İSTANBUL" (İstanbul Hava Postası), İstanbul'dan Berlin'e gitmiş, 1926 üçüncü Londra 3*5k pullu, 13.10.1926 Berlin (arka yüzde) varış damgalı zarf

  • Açılış Fiyatı

    1.000 TL
  • Tahmini Fiyatı

    TL
  • Pey Sayısı

    0

Güncel Fiyat TL