Lot No: 9 » Uçak

Hava Postası

22.03.1926, "POSTES AERIENNES İSTANBUL" (İstanbul Hava Postası), İstanbul'dan Paris'e gitmiş, İstanbul taahhüt etiketli, 02.04.1926 (arka yüzde) varış damgalı zarf

  • Açılış Fiyatı

    1.500 TL
  • Tahmini Fiyatı

    TL
  • Pey Sayısı

    0

Güncel Fiyat TL