Lot No: 8 » Uçak

Hava Postası

05.05.1929, "POSTES AERIENNES İSTANBUL" (İstanbul Hava Postası), M.H. MARCUS - İstanbul antetli, İstanbul'dan Atina'ya gitmiş üçüncü Londra 15k, ve 25k pullu, Postes Aeriennes (Hava Postası) etiketli, 07.05.1929 Prag (arka yüzde) varış damgalı zarf

  • Açılış Fiyatı

    1.500 TL
  • Tahmini Fiyatı

    TL
  • Pey Sayısı

    0

Güncel Fiyat TL