Lot No: 1 » Anadolu

Ankara Hükümeti

Hicaz 20 Para dört adet „1337“ matbu pullu (isf.1036) Samsun damgalı Istanbul´a deniz yolu ile gitmiş zarf. Sadece damgalı pulların katalog değeri 2.200 lira tutuyor. Bu Hicaz pulu zarf üzerinde fevkalade nadirdir, bilinen üç zarftan biri. Ankara Hükümeti ileri koleksiyonerlere tavsiye olunur. Teşhirlik RRR

  • Açılış Fiyatı

    4.000 TL
  • Tahmini Fiyatı

    TL
  • Pey Sayısı

    0

Güncel Fiyat TL