Lot No: 1525 » Efemera

1. Dünya Savaşı

1. Dünya Savaşı - Alman Propaganda kartı - "Nefessiz mutluluğum, aşkım sensin?", Alman Sahra Postası damgalı Kartpostal

  • Açılış Fiyatı

    10 TL
  • Tahmini Fiyatı

    TL
  • Pey Sayısı

    1

Güncel Fiyat TL

Komisyon:  1,50 TL

Toplam Maliyet:  11,50 TL