Lot No: 36 » Uçak

Cumhuriyet

İnönü 60k (ISF 1551) pullu çok nadir destinasyonlu, varış damgalı uçak zarf, West Indies/Amerique Central/Rep. Dominicana uçak ile çok nadir

  • Açılış Fiyatı

    200 TL
  • Tahmini Fiyatı

    TL
  • Pey Sayısı

    0

Güncel Fiyat TL