Lot No: 17 » Pul - Cumhuriyet

Cumhuriyet

1929 Londra baskısı yeni harflerle ilk posta pulları, komple damgasız şarniyersiz, Isf.1205/10, Kat. 2500 TL

  • Açılış Fiyatı

    500 TL
  • Tahmini Fiyatı

    TL
  • Pey Sayısı

    0

Güncel Fiyat TL