Lot No: 10 » Zarf

Cumhuriyet

1945 Nüfus Sayımı 23/10/1945 üçüncü gün damgalı taahhütlü zarf, Tarife 27 ½ Kuruş, Istanbul çıkışlı Kızıl Haç Cenevre´ye gönderilen mektup "Ankara 24/10/45“ transit damgalı, „Cenevre 8/12/45“ ariveli. Nadir kullanım ve savaşin bitmiş olmasına rağmen Anka

  • Açılış Fiyatı

    100 TL
  • Tahmini Fiyatı

    TL
  • Pey Sayısı

    0

Güncel Fiyat TL