Lot No: 1616 » Atatürk

Fotoğraf

Atatürk, Harp Akademisi askerî tatbikatında, izahat veren genç Albay daha sonra Genel Kurmay Başkanı olan Orgeneral Nureddin Baransel'dir, İstanbul 28 Mayıs 1936, 128X167 mm. fotoğraf

  • Açılış Fiyatı

    50 TL
  • Tahmini Fiyatı

    TL
  • Pey Sayısı

    0

Güncel Fiyat TL