1. Filateli Müzayedesi Online

23 Eylül 2017 Cumartesi Saat: 21:00

Lot No: 12 » Posta Tarihi

Osmanlı

1855, AN CANİB-İ POSTA-İ SİROZ (AP01) negatif damgalı, bağdadi zarf

  • Açılış Fiyatı

    1.400 TL
  • Tahmini Fiyatı

    TL
  • Pey Sayısı

    0

Güncel Fiyat TL